Besluitvorming vloeit organisch voort uit situationeel bewustzijn. Onze dagelijkse besluitvorming gebeurt vaak op basis van een mentaal model dat gevormd wordt training en ervaring. De persoon die besluit overweegt welke stappen er genomen moeten worden, wat de uitkomst is, welke problemen hij tegenkomt en hoe er met deze problemen omgegaan moet worden. Na een mentale simulatie wordt het besluit verworpen, aangepast of uitgevoerd. De uitkomst van dit mentaal model is niet per definitie het beste besluit, maar voor de persoon die beslist het meest bevredigend. In teamverband gaat het om een gezamenlijk mentaal model waardoor een teambesluit genomen kan worden.   Er zijn meerdere theorieën over besluitvorming en ook waarom besluitvorming mis kan gaan. Een voorbeeld is ‘verankering’ waarbij gefixeerd wordt op de eerste informatie die ontvangen is waarop alle besluitvorming rust ondanks nagekomen informatie. Een ander voorbeeld is ‘bevestiging’ waarbij alleen dat deel van de informatie wordt gebruikt om te beslissen en informatie die niet in dit plaatje past te negeren. Bij besluitvorming binnen CRM is een algoritme mogelijk:
  • Opletten (hou de omgeving in de gaten, situationeel bewustzijn)
  • Opsporen (door een gezamenlijk mentaal model te vormen tijdens de briefing)
  • Inschatten (begrijp het probleem en verzamel alle relevante informatie)
  • Opties (op basis van patronen en mentale simulaties)
  • Beste optie (de optimale optie is soms niet mogelijk)
  • Beslis (besluit voordat de situatie erger wordt of de patiënt zieker wordt)
  • Plan (wat zijn de vervolgstappen)
  • Voer uit (zet de stappen)
  • Monitor (houdt situational awareness)
  • Herzie (team debriefing)