Briefing en debriefing

Het doel van een briefing is om de teamleden samen te brengen op vastgestelde tijdstippen of bij procedures. De teamleden delen informatie, bepalen hun doel, geven aan wat er nodig is om dat doel te bereiken en identificeren mogelijke problemen. De teamleider kan direct de mogelijke problemen aanpakken. Briefing zorgt voor een gevoel van samenwerken, maakt een open communicatie mogelijk en zorgt dat iedereen de informatie heeft die nodig is om optimaal te presteren.

Hoewel er geen universele briefing bestaat, kan een medisch team gebruik maken van zeven basiselementen in de briefing:

 • Wie zit er in het team?
 • Wat is de huidige status van de patiënt?
 • Het doel en de streefwaarden?
 • Wat is de taak van elk lid van het team en wat zijn de verantwoordelijkheden
 • Zijn er potentiële gevaren voor het team?

 

 • Personeelsbezetting
 • Zorgzwaarte
 • Vermoeidheid
 • Vaardigheid
 • Stressniveau
 • Wat zijn de vervolgstappen? Wat als…?
 • Een expliciete veiligheidsmelding dat elk teamlid input moet geven.

 

Net als de briefing is debriefing waardevol omdat het een instrument is om terugkoppeling te krijgen als individu, team en organisatie om in de toekomst beter te presteren.

Het meest gebruikte model bestaat uit drie vragen:

 • Wat ging er goed?
 • Wat kon beter?
 • Hoe kunnen we dat verbeteren?