Crew Resource Management werd ontwikkeld als reactie op nieuwe inzichten in de oorzaken van ongevallen in de luchtvaart. Het gebruik van de ‘cockpit voice recorder’ en de ‘flight data recorder’ liet zien dat maar liefst 70% van de ongevallen nauwelijks te maken had met de technische aspecten van het vliegen. Een catastrofale afloop werd eerder veroorzaakt door het onvermogen van de bemanning om adequaat te reageren op de situatie waarin ze zich bevonden. Dit was de aanleiding voor de eerste workshop over ‘human factors’ door de ‘National Aeronautics and Space Administration’ (NASA) in 1979. Onder leiding van H.P. Ruffel-Smith werd aangetoond dat hoe beter een team zijn bronnen gebruikten en hoe efficiënter de teamleden communiceren, hoe beter het team presteerde.

 

Crew Resource management wordt dan ook gedefinieerd als een flexibele, systematische methode om het menselijk handelen in het algemeen te verbeteren en in het bijzonder het veilig handelen door:

  • Het (h)erkennen van menselijke factoren die verantwoordelijk zijn voor fouten en hoe moeilijk het is om deze toe te geven.
  • Het (h)erkennen dat in een hoog-complexe en hoog-risico omgeving een team de meest effectieve fundamentele operationele eenheid is boven het individu.
  • Het in stand houden en bijbrengen van op maat gemaakte, duurzame, op teams gebaseerde instrumenten en praktijkvorming. Dit leidt tot het verminderen van de negatieve impact die menselijke factoren hebben waarbij gebruik gemaakt wordt van alle bruikbare middelen.

 

CRM is ook een systemische benadering van veiligheid waarbij ervan uit wordt gegaan dat fouten gemaakt worden, waar een ‘blame-free cultuur’ heerst en waar de focus ligt op eenduidige, begrijpbare standaard operationele procedures (SOPs).