Voorbereiding

Omdat het programma op maat gemaakt wordt met onderwerpen en voorbeelden die passen bij de afdeling of organisatie, nemen we tijd om ons goed voor te bereiden.

In de voorbereidende fase zullen we door middel van interviews en het bekijken van de bestaande protocollen een beeld krijgen over de afdeling. We kunnen met het INRO model een inschatting maken van de profielen in het team.

Daarnaast kunnen we een FRAM model maken van specifieke procedures. Het FRAM model geeft een beeld hoe het werk echt wordt gedaan en welke natuurlijke variatie er in zit. Variatie is noodzakelijk om veerkrachtig te zijn maar is tegelijkertijd ook manier om te ontsporen.

programma en coaching

 

Een andere veiliheidsaanpak vraagt om een andere manier van opleiden en trainen. Ons onderwijs programma stopt niet na kennismaking met het onderwerp en bewustwording, maar is ontworpen om uw organisatie te ondersteunen tijdens de praktische invoering van SAFETY 2.

Het programma bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel is er op gericht om een zogenaamde kritische massa te creëren die de verandering kan aanjagen en begeleiden. Deze groep noemen we de Human Factor coaches (HF-coach). Zij maken de vertaling naar de praktijk. De HF coaches zijn die medewerkers die enthousiast zijn over het onderwerp en het anders willen aanpakken.

De HF coaches krijgen een modulair lesprogramma aangeboden wat hen de informatie en achtergrond geeft om op afdeling/organisatie niveau na te denken over hoe SAFETY 2 kan worden uitgevoerd in de praktijk. Het programma bestaat uit een aantal onderdelen.

Menselijke fouten, Teamwork, Work as Done, Continue Verbeteren, Teamtraining en Communicatie. 

De HF coaches gaan aan de slag met het implementeren op de afdeling. Dit doen ze onder andere door het inzetten van microlearnings.

Een microlearning is een leermoment wat 20 tot max 30 minuten duurt en hoogfrequent, bijvoorbeeld wekelijks plaatsvindt. Frequent trainen geeft een veel betere retentie in het lange termijn geheugen en is mede gebaseerd op spaced learning. Een microlearning kan gaan over kennis, vaardigheden, teamwork en menselijke factoren. Het gaat over het werk zoals het gebeurt, niet zoals het is bedacht. Een microsimulatie is een vorm van microlearning en het perfecte decor om op zoek te gaan naar praktische oplossingen of om een bedachte oplossing te testen. 

Gedurende dit hele proces ontvangen de HF coaches ondersteuning, input en begeleiding van de specialisten van Dissel Human Factors.

 

  

Evaluatie 

Al vroeg in het project denken we samen met u na over hoe te evalueren? Voor we met de uitvoering van start gaan is duidelijk op welk niveau de evaluatie zal plaatsvinden en hoe deze is vormgegeven? Er zijn vier niveau’s waarop we de resultaten voor uw organisatie of afdeling kunnen evalueren.   

1. Reactie niveau, wat vonden de deelnemers van het programma?  

2. Leer niveau, welke kennis, houding of vaardigheden zijn veranderd na de training?

3. Gedragsniveau, hebben de deelnemers jun gedrag veranderd op de werkvloer?

4. Resultaatniveau, heeft de verandering bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen?

 

 

 

Contact

Bel ons

085-047 02 25

Email

info@disselhumanfactors.nl

Postadres

Noorderkroon 85

3902 VC Veenendaal

Neem contact op