Organisatie cultuur

 

Veiligheidscultuur wordt als een organisatieprobleem ervaren en gedefinieerd. Dit vraagstuk wordt als een belemmering gezien voor het behalen van de doelen, zoals gedefinieerd in de strategie van de organisatie. Belangrijk voor de effectiviteit van een organisatie is een goede afstemming van de kernwaarden en de veronderstellingen van de organisatiecultuur met de persoonlijkheidseigenschappen van een medewerker. En ook met zijn of haar schaduw. Een medewerker kan niet over zijn/haar schaduw springen en niet sneller gaan dan zijn schaduw. Aannames over correct gedrag blijken hardnekkig te zijn. En ook de cultuurverschillen tussen de verschillende disciplines geven aanleiding tot conflict.

Hoewel een organisatie een grote diversiteit aan mensen kent is het belangrijk dat de interne waarden en veronderstellingen door alle medewerkers worden gedeeld en in overeenstemming zijn met zijn persoonlijkheidskenmerken. Het is steeds weer verrassend te zien hoe collega’s in verschillende afdelingen, de “schaduw” in dezelfde richting hadden. De noodzaak tot een goede afstemming tussen de managementstijlen en organisatiecultuur geldt in nog veel sterkere mate voor de leiding. Leiderschapskwaliteiten moeten mee ontwikkelen met de gewenste cultuur.

Om tot een betere afstemming te komen tussen cultuur en strategie wordt vooral gezocht naar veranderingen, die op de korte termijn successen kunnen laten zien. Succes is het meest realistisch als met bestaande, ondersteunende competenties en met subtiele nuances dysfunctionele competenties anders kunnen worden ingekleurd. Nieuwe successen bouwen de nieuwe cultuur, ofwel zonder licht geen schaduw. ”Success breeds culture