Stress- en conflicthantering

Een conflict is een normaal, voorspelbaar en onvermijdelijke bijwerking van groepsdynamica. Zeker in een acute situatie waar de complexiteit, werkdruk, stress en inzet extreem hoog kunnen zijn. De uitdaging is daarom om conflicten productief op te lossen zonder rancune. Het effectief hanteren van conflicten is een kernvaardigheid binnen de CRM en absoluut noodzakelijk omdat een van de grondbeginselen gaat over het ten alle tijden uitspreken. Bij het effectief oplossen van een conflict wordt gebruik gemaakt van één van de twee benaderingen: Conflictstijlen of “Interest-Based Relational”. Ook hier geldt weer dat de gebruikte methode afhangt van de situatie.