Teamprestatie en teamleiderschap

Mensen zijn individuen met een rijke diversiteit aan persoonlijkheden, culturele achtergronden, talenten en vaardigheden. En of het nu aangeboren of aangeleerd is, sommige zijn beter in het communiceren en andere zijn beter in het handelen onder druk.

Een team is een groep die samengesteld is volgens de specifieke en specialistische eigenschappen van elk lid. Op basis van deze individuele eigenschappen, vervult ieder een specifieke rol. De groep werkt in een dynamische, complexe omgeving onder hoge stress en tijdsdruk. Vaak onder zware arbeidsomstandigheden en een grote hoeveelheid aan informatie toestroom. En in zo’n moeilijke omgeving, komt de groep snel opeenvolgende en onduidelijke situaties tegen die des al niet te min om complexe beslissingen vragen waarbij fouten tot de dood kunnen leiden. Een team is dan ook anders dan een werkgroep omdat de taken van elk individueel lid onlosmakelijk afhankelijk zijn en onderschikt aan het uiteindelijke doel: de patiënt helpen. Om dat doel te bereiken is coördinatie en samenwerking tussen de leden (lees teamprestatie) een absolute vereiste.

Dit is de taak voor de teamleider. Een teamleider is niet per definitie een geboren leider, maar leiderschap kun je aanleren. Leiderschap binnen crew resource management vraagt om een emotioneel intelligent situationeel leiderschap. Dit betekent dat de vorm van leiderschap varieert op basis van individuele persoonlijkheden of waarden, maar ook afhankelijk van de situatie. Een conflict binnen een team hanteren vraagt een ander soort leiderschap dan tijdens een reanimatie.