Advies en training in veiligheid

voor patiënt en zorgprofessional

 

Versterken wat goed is vanuit een Safety-2 visie.

We verstevigen hoe het werk echt gedaan wordt en niet zoals het bedacht is.

We werken met onderwijsmethoden die passen bij de afdeling en organisatie.

De onderwerpen komen van de werkvloer.

We leren zorgprofessionals om zelfstandig te leren en te trainen.

Kennis is om te delen, niet om te behouden.

We maken graag een afspraak

Wilt u meer weten hoe we voor uw ziekenhuis of zorginstelling een passend programma kunnen maken om uw team beter te maken en te verstevigen wat goed gaat? Neem dan contact met ons op door te bellen of te mailen.

Bel ons

085-047 02 25

Email ons

info@disselhumanfactors.nl

Over Dissel Human Factors

Dissel Human Factors richt zich op de gezondheid van de zorgprofessionals. Wij zijn er van overtuigd dat een gezond team een betere kwaliteit levert voor patiënt en cliënt. Goed functionerende teams kennen minder uitval, de psychologische veiligheid is groter en de intrinsieke motivatie is sterker.

Dissel Human Factors leidt daarom uw eigen coaches op in diverse aspecten van teamwork. We maken gebruik van de principes van Safety-2 en Resilience engineering. Safety-2 gaat uit van het principe dat de veiligheid voor patiënten, cliënten en zorgteams versterkt wordt door de nadruk te leggen op de dingen die goed gaan. Resilience engineering is het gebruik maken van de veerkracht van een organisatie. Door deze veerkracht kunnen zorgprofessionals zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en verstoringen. Een belangrijk begrip is inspelen op ‘work as done’ in plaats van ‘work as imagined’.

Alex Wilbrink

Aart Ketelaar

Sietze Ketelaar

Oog voor psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid houdt in dat mensen interpersoonlijke risico’s durven te nemen op basis van de verwachting dat collega’s en leidinggevenden constructief zullen reageren op het melden van zorgen over de kwaliteit. Daarnaast is psychologische veiligheid essentieel voor het tonen van innovatief gedrag. Het leiderschap moet zich dus richten op dit gevoel van veiligheid. Leiders moeten helderheid van de doelen scheppen, motivatie bevorderen en betrokkenheid stimuleren.

“Het doel van onderwijs zou moeten zijn om ons te leren hoe te denken, dan wat te denken – om onze geest te verbeteren, om ons in staat te stellen om na te denken voor onszelf, in plaats van het geheugen te vullen met de gedachten van andere mensen.”

James Beattie
James Beattie, Schots dichter, moralist en filosoof 1735-1803

 

Ons Programma

Ons programma is opgebouwd uit 6 modules van 2 uur. Want uitroosteren van personeel is zeer kostbaar en soms gewoon onmogelijk door gebrek aan personeel. Daarom is het programma zo opgebouwd dat het ook in de avonduren gegeven kan worden.

'Menselijke Fouten'

In deze module behandelen we de factoren die ons menselijk handelen beïnvloeden. We kijken naar onze manier van waarnemen en hoe we tot een besluit komen. We gaan ook in op de manier waarop we naar ‘fouten’ van anderen kijken en hoe we echt kunnen leren van ‘menselijke fouten’.

'Work as Done'

Work as Done oftewel het werk zoals het echt gedaan wordt en niet dat war we achter een bureau verzinnen. In deze module gaat het over veiligheid met de nadruk op versterken wat goed gaat. De basis voor Safety-2 en werken aan veerkracht.

Teamwork

Je spreekt pas van een team als 1+1 gelijk is aan 3. Hoe wordt een team gevormd? Welke eigenschappen hebben effectieve teams? En wat is mijn rol en bijdrage in het team? Deze vragen en meer worden behandeld in deze module. We gaan in op het voorkeursgedrag dat je als individu hebt en bespreken welke vorm van leiderschap past.

Communicatie

Communicatie is een groot en belangrijk onderwerp en we beseffen dat deze korte introductie pas het begin is. Maar elke reis van 1000 mijl begint bij een enkele stap. Daarom zullen we in deze module de technieken bespreken die de communicatie binnen de zorg kunnen versterken.

'Training on the Job'

Een lerende organisatie betekent ook dat je samen leert. Er zijn verschillende leervormen die uitstekend passen in het dagelijks werk. Onderwijsvormen die bewezen effectief zijn en ook zeer efficiënt! We laten je zien dat je in een half uur enorme vooruitgang kunt boeken op samenwerking, leiderschap, communicatie, stress en andere menselijke factoren.

Continu Verbeteren

In de laatste module komen elementen uit alle eerdere modules samen. We leren gebruik te maken van micro learning en hoe leren leuk wordt door spelelementen toe te voegen. Ook gaan we in op weg die nog te gaan is en hoe je een verandering kunt versnellen.

Onze visie op leren

Z

Realistisch

Leren gebeurt in een realistische setting, casuïstiek uit de praktijk en met een interprofessioneel team.

Op de werkplek

Trainen op de werkplek.  Daar gebeurt het werk zoals het wordt gedaan, geen bedachte moeilijkheden maar de “problemen” waar je dagelijks mee te maken hebt.

Hoog frequent en kort

Leren doe je door de materie veelvuldig, in de tijd en in korte momenten aan te bieden. Hierin streven we naar excellentie.

Maatwerk

Geen organisatie of team is hetzelfde, waarom veel leeroplossingen wel? Wij geloven dat maatwerk zorgt voor extra motivatie bij de lerende.

Focus op wat goed gaat, maar beter kan.

Geen zwarte zwanen, focus op het dagelijks werk. De lokale uitdagingen. Hierdoor is het herkenbaar en direct te implementeren door de deelnemers.

feedforward

In onze feedback gaan we uit van de zaken die goed gaan, deze positieve benadering zit zowel in de debriefing als de feedback.

organisatieleren

Niet alleen het individu of het team leert. Een organisatie leert veerkrachtig te worden door proactief om te gaan met uitdagingen. Dit kan door het inzetten van resilience engineering. 

Microlearning

korte momenten waarin leren centraal staat. Actuele uitdagingen, kennisvergroting vaardigheden en teamwork kunnen  onderwerpen zijn om mee aan de slag te gaan.  

leren (z)onder stress

Stress heeft op ons allemaal een andere uitwerking. Teveel stress kan een verlammende  werking hebben. Stress wordt langzaam opgebouwd op het moment dat de competentie hoger wordt.

Kennis is om te delen en niet om te bezitten

Een afdeling of organisatie moet niet afhankelijk blijven van externe partijen. Verandering moet van binnenuit en bottom-up gebeuren. Daarom leiden wij human factor coaches op die onze kennis kunnen doorgeven aan hun collega’s. Een kritische massa van ongeveer 15-20% van de afdeling is voldoende om het proces te laten versnellen.

Voor wie is het programma?

N

Medisch specialisten, (specialistisch) verpleegkundigen, VS, PA's, BMH

Hoe werk je samen als value based healthcare de standaard wordt? Hoe zien zorgpaden er echt uit en niet zoals we ze bedacht hebben? Wat als iets fout gaat, hoe kan je echt leren van fouten?

N

Arts-assistenten

Als dokter van de toekomst werk je nu al wel op het scherpst van de snede. Je bent samen met de verpleegkundige als eerste bij een patiënt. Hoe werk je effectief samen en hoe wordt je nog beter als zorgprofessional?

N

Afdeling Kwaliteit en Veiligheid

De afdeling Kwaliteit en veiligheid is een belangrijke spil in een ziekenhuis. Een afdeling die het gedachtengoed van Safety-2 en Resilience engineerging uitdraagt naar de afdelingen. Is uw afdeling hier klaar voor?

N

Zorgondersteuners, doktersassistenten

Afdelingsassistenten en doktersassistenten zijn een belangrijke groep zorgprofessionals. Ze werken dagelijks samen met de andere zorgprofessionals. Maar leren ze ook samen?

Werken met Safety-2

In het huidige denken over veiligheid, kijken we alleen maar naar de dingen die fout gaan. Safety-2 is een kijk op veiligheid waarbij dat wat goed gaat wordt versterkt. Mensen zijn geen bron van fouten maar maken het dagelijks werk mogelijk. Het versterken van dat wat goed gaat noemen we Resilience engineering oftewel het creëren van veerkracht. We spreken niet van Human Resources maar van Human Capital. 

Sidney Dekker en Erik Hollnagel zijn de pioniers op het gebied van anders kijken naar veiligheid.

Veel voorkomende vragen

De meeste zorgprofessionals hebben in hun opleiding niets of soms zeer mondjesmaat geleerd over teamwork en veiligheid in de zorg. Ook managementopleidingen rond zorg hebben weinig tot geen vakken over veiligheid voor patiënt en zorgprofessional. Daarom worden ons veel vragen gesteld over veiligheid en Safety-2 en wat je er mee kunt doen. We hebben een aantal vragen uitgelicht.

Is Safety-2 en teamwork niet alleen voor de acute afdelingen?

Nee, juist op de afdelingen buiten de OK, de IC en SEH is teamwork en veerkracht enorm belangrijk. In de huidige gezondheidszorg zijn we veel meer afhankelijk van complexe zorgpaden. Dan is juist het in kaart brengen en verstevigen wat goed is essentieel voor de kwaliteit van onze zorg.

Meten is weten toch? maar kUn je safety-2 dan wel meten?

W. Edwards Deming, de vader van de industriële statistiek, gaf aan het eind van zijn leven aan dat één van de dodelijke ziekten van management is om alleen op getallen, cijfers en metingen af te gaan. Sidney Dekker, autoriteit op het gebied van veiligheid gaf ook aan dat een ‘zero vision’, oftewel naar nul incidenten gaan, het tegenovergestelde effect heeft met een grotere kans op een catastrofale afloop. Je kunt uiteindelijk het aantal vermijdbare sterftes zien dalen, maar je kunt er niet op sturen.

Wanneer kan ik resultaat verwachten?

Elke blijvende verandering heeft succes als het klein gemaakt wordt. Het is essentieel om kleine successen te vieren. Dus vraag jezelf af welk resultaat je wilt verwachten. Als het gaat over een cultuuromslag, dan staat er in de literatuur een gemiddelde periode van tien jaar voor. Als je de kleine successen meeneemt, zien wij al resultaat binnen een half jaar.

Is het wel mogelijk om weer 'iets' erbij te doen terwijl we al zo druk zijn?

Juist daarom hebben we een programma gemaakt dat ook buiten werktijd gevolgd kan worden en niet te belastend is voor de zorgprofessional en de organisatie. Het programma is zo ingericht dat de deelnemers snel aan de slag kunnen gaan op hun eigen afdeling en dat de tijd die het kost tijdens het werk niet meer dan een half uur is. Het aantal keer dat er een half uur besteed wordt aan het bouwen van veerkracht is afhankelijk van de wil en het vermogen van het management. We hebben afdelingen getraind die het voor elkaar hebben gekregen om drie keer week een half uur te reserveren voor dit onderwerp.

Wat is het eerste dat er gedaan moet worden?

Als eerste moet het besef komen dat het werk zoals het echt gedaan wordt belangrijker is dan hoe we het bedacht hebben. Denk maar eens aan al die protocollen van de verschillende zorgprofessionals die vanachter een bureau ontworpen zijn. In de realiteit zijn ze zelden te volgen en weet de dokter niet wat er in het verpleegkundig protocol staat en vice versa. Het begrijpen waarom dingen gaan en hoe we constant een afweging maken tussen efficiëntie en zorgvuldigheid is het eerste wat we moeten doen.

Contact

Bel ons

085-047 02 25

Postadres

Aletta Jacobslaan 70

3903 WB Veenendaal

KvK

73755990

BTW-nummer

NL859653298B01

2 + 8 =